Dodaj Ofertę

Mechanik ciężarówek- Berlin – Praca w Niemczech


Oferta pracy w Niemczech

ARDNA
wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10768
Poszukuje os do pracy w Niemczech na stanowisku:

Mechanik
Miejsce pracy: Berlin
Data rozpoczêcia: od zaraz

Wymagania:
• Do¶wiadczenie w mechanice pojazdów ciê¿arowych
• jêzyk niemiecki komunikatywny
• mile widziane auto
Pracodawca oferuje:
• Zatrudnienie: umowa o pracê na warunkach niemieckich
• Stawka godzinowa 10, 82€
• 50 euro diety dziennie
• Darmowy nocleg!
• Opieka polskojêzycznego koordynatora przez ca³y okres zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie CV wraz z klauzul±:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym danych o charakterze szczególnym, na cele: zawarcia umowy, realizacji umowy, oraz marketingu us³ug. Ponadto, wyra¿am zgodê na dalsze przekazanie moich danych na rzecz innych podmiotów, zarówno na cele ¶ci¶le zwi±zane z realizacj± umowy, jak i przetwarzaj±cych dane na cele: rachunkowe, kadrowe, windykacyjne i prawne
Na adres: k.bochenska@ardna.pl w tytule maila podaj±c : mechanik

Jednocze¶nie informujemy, ¿e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych osobowych jest ARDNA Sp. z o.o., ul. Strzelecka 17/2, 66-400 Gorzów Wlkp. KRS 0000504661, NIP 5993170619, REGON 08120445500000.
Masz prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodno¶æ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem.

Kontakt:
Ardna Sp. z o.o.
Ul. Strzelecka 17 lok. 2
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 735 31 81 (pon-pt 09:00-16:00)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *