Dodaj Ofertę

Brukarz (k/m) – Praca w Niemczech


Oferta pracy w Niemczech

Agencja Pracy Concept Plus Sp. z o.o. (nr 11738) poszukuje dla swojego klienta pracownik na stanowisko:

Brukarz (k/m)
Miejsce pracy: Emsland

Zakres obowi±zków:
• Wykonywanie typowych prac w zakresie budowy dróg, w szczególno¶ci prac brukarskich (uk³adanie krawê¿ników, ciêcie kamieni, wytyczanie dróg itp.)
• Obs³uga ma³ych urz±dzeñ budowlanych

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie bezpo¶rednio u niemieckiego pracodawcy
• Atrakcyjne wynagrodzenie od 13 € brutto/h w zale¿no¶ci do¶wiadczenia zawodowego – zarobki wg taryfy bran¿owej z mo¿liwo¶ci± negocjacji stawki
• Praca w zmotywowanym zespole
• Komfortowe zakwaterowanie

Wymagania:
• Do¶wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – wymóg konieczny
• Prawo jazdy kat. B
• Samodzielno¶æ, zaanga¿owanie oraz odpowiedzialno¶æ
• Znajomo¶æ jêzyka niemieckiego mile widziana
• Zdolno¶æ do szybkiego przystosowania siê
• Umiejêtno¶æ pracy w grupie

Kontakt
Z chêci± przedstawimy Pañstwu szczegó³y naszej oferty. Zachêcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.
Concept Plus Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. Grottgera 26
35-005 Rzeszów
Tel. kom. 504 969 105
E-mail ase@cp-personal.com
Tel. 17 878 70 26
17 862 20 26

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *