Dodaj Ofertę

Operator wózka widłowego (k/m) – Praca w Niemczech


Oferta pracy w Niemczech

Miejsce pracy Bad Sobernheim
Operator wka wid³owego (k/m)
Zakres obowi±zków:
• Skanowanie, za³adunek i roz³adunek towarów w tzw. big bags zgodnie z przyjêtymi zasadami
• Kontrola i nape³nianie silosów
• Transport wewnêtrzny towarów
• Przenoszenie towarów z 18 metrowych rega³ów przy pomocy wózka wid³owego wysokiego sk³adu
• Dbanie o czysto¶æ w miejscu pracy

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie i przejrzysty system awansów od 2. miesi±ca pracy ok. 1400€ netto!
• Premie za brak nieobecno¶ci w pracy
• Umowê o pracê na warunkach niemieckich
• Bezp³atny kurs jêzyka niemieckiego
• Komfortowe warunki mieszkaniowe
• 30 dni urlopu w roku oraz dodatek urlopowy
• Talony na benzynê o warto¶ci 40€
• Wsparcie w za³atwianiu wszelkich spraw urzêdowych

Wymagania:
• Wytrzyma³o¶æ fizyczna
• Samodzielno¶æ i poczucie odpowiedzialno¶ci
• Aktualne uprawnienia na wózek wid³owy
• Znajomo¶æ jêzyka niemieckiego na poziomie A2 – wymóg konieczny
• Gotowo¶æ do pracy zmianowej

Telefon kontaktowy: 505865118

Dołącz do nas na Facebooku
Dostawaj najnowsze powiadomienia o podobnych ofertach pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *